رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوله پلی اتیلن مورد نیاز پروژه ملی شبکه اصلی تامین آب اراضی روستای خیرآباد جلیل از سامانه انتقال آب لیشتر  ( دشت های آبرزی و تنگ انگشتری )

 

800 kohkilouie 2

 

800 kohkilouie 3

 

 

800 kohkilouie 0

 

 

 

 

بالا