رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

مزایای لوله پلی اتیلن PE100 به PE80

 

 

تفاوت لوله پلی اتیلن PE100 و PE80 را می توان به تفاوت از نظر دانسیته کمتر مواد پلی اتیلنی PE80 نسبت به مواد پلی اتیلنی PE100  دانست که این تفاوت لوله پلی اتیلنPE100 و PE80 باعث افزایش ضخامت جداره و در نتیجه وزن بیشتر لوله PE80 در هر متر و در نتیجه قیمت بالاتر لوله PE80 را در بر دارد و نیز تفاوت لوله پلی اتیلنPE100 وPE80 در توانایی مواد پلی اتیلنی PE100 به صورت طبیعی به شکل مقاومت در برابر رشد آهسته ترک و سریع ترک می باشد.

 

         مزایای لولهPE100 به لوله PE80

١ـ داشتن مقاومت بالاتر در فشارهای کاری بالا و با قطرهای خارجی مشابه

٢ـ داشتن مقاومت بالاتر وضخامت کمتر علیرغم قطر خارجی یکسان در فشارهای کاری مشابه

٣ـ صرفه جویی در هزینه با توجه به وزن کمتر در فشارهای کاری مشابه

۴ـ توانایی انتقال حجم بالاتر سیال

پاره ای از مشخصات فنیپلی اتیلنجهت مقایسه خواص مکانیکی در مواد PE80و PE100

 

 

روش آزمون

PE100

PE80

واحد

مشخصه

ISO 8033

۰٫۹۶

۰٫۹۵۶

gr/cm3

دانسیته در ۲۳ درجه

ISO 527

۲۳

۲۲

mpa

تنش تسلیم

ISO TR 9080

۱۰

۸

mpa

حداقل استحکام مورد نیاز MIRS

ISO 12162

۸

۶٫۳

mpa

تنش طرح هیدرواستاتیک

ISO 13479

۵۰۰

۱۶۵

h

تست ضربه در ۸۰ocو تنش ۴ مگاپاسکال

EN 33479

۱۹۰۰

۶۰۰

h

مقاومت در برابر رشد آرام ترک در ۸۰oc

ISO 527-2

۱۱۵۰

۹۵۰

mpa

مدول الاستیسیته

 

 

با توجه به جدول می توان پی برد که با بالاتر رفتن عدد نشان دهنده نوعپلی اتیلنویژگیها و کیفیت محصولات تولیدی بهبود چشمگیری پیدا می نمایند.

بالا