رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

سيستم مانيتورينگ جديد با قابليت نمايش Trend كليه پارامترهاى اصلی الكتريكی

 

 

سيستم مانيتورينگ جديد با قابليت نمايش Trend كليه پارامترهاى اصلی الكتريكی مانند ولتاژ ، جريان ، توان مصرفی ، انرژی مصرفی بر حسب زمان داراى قابليت logging براى بيش از ٥٠ سال با Sampling rate  ٣٠ ثانيه

 

monitoring3

 

monitoring1

 

 

 

 

 

بالا