رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

 

استاندارد و کنترل کیفیت
مواد اولیه ، تکنولوژی تولید ، نیروی انسانی ، ماشین آلات ، کنترل مداوم و تعهد مدیران از عوامل موثر در کیفیت لوله پلی اتیلن میباشند .Tensile امروزه مشتریان کیفیت را تحسین نمی کنند بلکه آنرا حق مسلم خود می دانند و برای دستیابی به آن تلاش می کنند . مشتریان علاوه بر این حق خود که می بایست از ویژگیهای محصول اطلاع داشته باشند این حق را هم پیدا کرده اند که از ویژگیهای تولید کننده و فرآیند تولید نیز اطلاعات کاملی کسب کنند و اعلام این حق منجر به پیدایش و اجرای یک سری استانداردهایی به منظور تعیین الگویی برای تضمین الگوی کیفی گردیده است ، از اینرو استانداردهای ملی 
INSO14427-2 و استاندارد بین المللی DIN8074 ,DIN8075 و....... جهت لوله های پلی اتیلن تدوین گردیده اند .
خط مشی مدیران این واحد صنعتی در کیفیت بشرح ذیل میباشد :
دانش فنی توأم با افکار و کردار صادقانه ، محصول با کیفیت را تولید می کند .
کیفیت در این واحد صنعتی ، رضایت مشتری ، اعتماد مشتری ، افزایش مشتری ، استمرار و توسعه فعالیتهای شرکت میباشد ، از اینرو کیفیت عامل بقاء شرکت و بقاء شرکت عامل بقاء شغل است .
کنترل کیفیت در این واحد صنعتی به دو شاخه مواد اولیه و محصول بشرح ذیل تقسیم بندی میگردد :

 

کنترل کیفیت لوله پلی اتیلن
آزمونهای کنترل کیفی ذیل مطابق استاندارد ملی
INSO14427-2 و استانداردهای بین المللی بر روی لوله های پلی اتیلن انجام میشود

 

 

1-تعیین دانسیته موادLab01

2-تعیین شاخص جریان مذاب

3-تعیین درصد کربن

4-تعیین زمان آستانه اکسیداسیون

5-آزمون فشار هیدرواستاتیک

6-آزمون فشار ترکیدگی

7-آزمون بازگشت حرارتی

8-آزمون وضعیت ظاهری و ابعاد

9-آزمون کشش

 

 

 

 

Lab03

 

 

 

 

 

 

بالا