رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

 نوار های آبیاری دولایه داخل سفید شرکت رسالوله پاسارگاد 

 

 

 • تصفیه و پاکسازی آب 

 • توانایی حذف طعم و بوی احتمالی در آب

 • جلوگیری از تجمع میکروب و میکروارگانیسم ها

 • کمتر شدن احتمال گرفتگی روزنه ها

 • خواص آب دوستی و خود تمیزشوندگی

 • مناسب در نواحی دارای آبهای سطحی به علت وجود میکروبهای بیشتر در آب

 

اطلاعات فنی نوار آبیاری دولایه داخل سفید شرکت رسالوله پاسارگاد

فاصله واحدهای قطره چکان دار:

20 سانتیمتر

ضخامت:

175 میکرون

قطر اسمی:

3/16

آبدهی هر قطره چکان (برحسب لیتر در ساعت)

فشار 6/0 بار:

فشار 5/1 بار:

 

5/1 لیتردرساعت

3 لیتر در ساعت

مدت استفاده :

یک فصل زراعی

عملکرد:

غیرخودتنظیم

محدوده فشار کاری:

5/1-6/0 بار

نوع مصرف:

آبیاری

جریان و فشار اسمی لوله قطره چکان دار:

5/2 لیتر در ساعت در فشار 1 بار

طول نوار در هر رول:

1000 متر

رنگ لایه خارجی:

مشکی

رنگ لایه داخلی:

سفید

 


 

نوار های آبیاری دولایه خارج سفید شرکت رسالوله پاسارگاد

 

 

 • تصفیه و پاکسازی آب

 • توانایی حذف طعم و بوی احتمالی در آب

 • جلوگیری از تجمع میکروب و میکروارگانیسم ها

 • کمتر شدن احتمال گرفتگی روزنه ها

 • خواص آب دوستی و خود تمیزشوندگی

 • مناسب در نواحی دارای آبهای سطحی به علت وجود میکروبهای بیشتر در آب

 

اطلاعات فنی نوار آبیاری دولایه داخل سفید شرکت رسالوله پاسارگاد

فاصله واحدهای قطره چکان دار:

20 سانتیمتر

ضخامت:

175 میکرون

قطر اسمی:

3/16

آبدهی هر قطره چکان (برحسب لیتر در ساعت)

فشار 6/0 بار:

فشار 5/1 بار:

 

5/1 لیتردرساعت

3 لیتر در ساعت

مدت استفاده :

یک فصل زراعی

عملکرد:

غیرخودتنظیم

محدوده فشار کاری:

5/1-6/0 بار

نوع مصرف:

آبیاری

جریان و فشار اسمی لوله قطره چکان دار:

5/2 لیتر در ساعت در فشار 1 بار

طول نوار در هر رول:

1000 متر

رنگ لایه خارجی:

مشکی

رنگ لایه داخلی:

سفید

 

بالا