رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

خدمات پس از فروش و گارانتی محصولات

 
 
 

 

نگرش کیفی در شرکت رسا لوله پاسارگاد نگرشی مشتری مدار میباشد لذا کیفیت در این واحد صنعتی یک فرآیند میباشد نه یک برنامه . از اینرو در این دیدگاه اصل اطلاع از کارایی و عملکرد محصول و ارائه خدمات پس از فروش یکی از مسئولیتهای بسیار مهم و قابل توجه مدیران این واحد صنعتی میباشدجهت دستیابی به این مهم عملیات ذیل در دستور کار میباشد .

 

  • ثبت شرایط فرآیند تولید و ارائه گزارش دقیق آزمون کیفی
  • اجرای دقیق برنامه زمان بندی تولید بر اساس قرارداد منعقده
  • فراهم کردن شرایط بازدید ، بازرسی از مراحل تولید
  • ارائه مشاوره ، سمینار و کارگاه آموزشی

 

 
بالا