رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

 

 

 

 

Resplast new slogan

 

GAUGES

 

 

 

 

سيستم اندازه گيرى ضخامت بر خط بر اساس تكنولوژى 2018 موسوم به TeraHertz

 

مزايا : دقت بالا( ١٠٠ميكرون) ، اندازه گيرى بدون واسطه(عدم نياز به آب)، عدم وابستگی به دما، اندازه گيرى سريع و همزمان ضخامت جداره مجاور و روبرو ، قطر خارجی و داخلی لوله، خوش دست و قابل حمل و نقل آسان

 

terahertz

 

 

 

سيستم كنترل و مانيتورينگ توان و انرژی مصرفی مربوط به خطوط توليد شركت رسا لوله پاسارگاد موسوم به 

RESA POWER MANAGEMENT SYSTEM

 

power-Analyzer

 

 power-Analyzer2

 

power-Analyzer3

 

 

 

 

 

 

 

 

سيستم مانيتورينگ جديد با قابليت نمايش Trend كليه پارامترهاى اصلی الكتريكی مانند ولتاژ ، جريان ، توان مصرفی ، انرژی مصرفی بر حسب زمان داراى قابليت logging براى بيش از ٥٠ سال با Sampling rate  ٣٠ ثانيه

 

monitoring3

 

monitoring1

 

 

 

 

 

بالا