رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

سيستم كنترل و مانيتورينگ توان و انرژی

سيستم كنترل و مانيتورينگ توان و انرژی مصرفی مربوط به خطوط توليد شركت رسا لوله پاسارگاد موسوم به 

RESA POWER MANAGEMENT SYSTEM

 

power-Analyzer

 

 power-Analyzer2

 

power-Analyzer3

 

 

 

 

 

 

بالا