رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

نوار های آبیاری دولایه با لایه داخلی سفید REStape

نوار های آبیاری دولایه با لایه داخلی سفید
تصفیه و پاکسازی آب
توانایی حذف طعم و بوی احتمالی در آب
جلوگیری از تجمع میکروب و میکروارگانیسم ها
کمتر شدن احتمال گرفتگی روزنه ها
خواص آب دوستی و خود تمیزشوندگی
مناسب در نواحی دارای آبهای سطحی به علت وجود میکروبهای بیشتر در آب

 • فاصله واحدهای قطره چکان دار: 20 سانتیمتر
 • ضخامت: 175 میکرون
 • قطر اسمی: 3/16
 • آبدهی هر قطره چکان (برحسب لیتر در ساعت) فشار 6/0 بار: 5/1 لیتردرساعت
 • آبدهی هر قطره چکان (برحسب لیتر در ساعت) فشار 5/1 بار: 3 لیتر در ساعت
 • مدت استفاده: یک فصل زراعی
 • عملکرد: غیرخودتنظیم
 • محدوده فشار کاری: 5/1-6/0 بار
 • نوع مصرف: آبیاری
 • جریان و فشار اسمی لوله قطره چکان دار: 5/2 لیتر در ساعت در فشار 1 بار
 • طول نوار در هر رول: 1000 متر
 • رنگ لایه خارجی: مشکی
 • رنگ لایه داخلی: سفید
بالا